Συντήρηση ΚΙΤ Υγραερίου


Τι πρέπει να γνωρίζετε:

Όλα τα συστήματα Autogas - Akonidis καλύπτονται  από εγγύηση 2 ετών

Για την ομαλή λειτουργία του  συστήματος και τη σωστή εκκίνηση του κινητήρα  είναι απαραίτητο να  έχετε μόνιμα στο ρεζερβουάρ ¼ του ρεζερβουάρ βενζίνης. (Το σύστημα θα λειτουργεί καλύτερα και θα αποφύγετε πιθανή βλάβη της ηλεκτρικής αντλίας βενζίνης του αυτοκινήτου)

Η τακτική συντήρηση του συστήματος υγραερίου θα πρέπει να γίνεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένους τεχνικούς της Autogas Akonidis  ή από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες-εγκαταστάτες .

Η δεξαμενή του υγραερίου θα πρέπει να αντικατασταθεί υποχρεωτικά στην 10ετία.


Πρόγραμμα Συντήρησης:

Εκτός από την προτεινόμενη συντήρηση που προβλέπει ο κατασκευαστής του οχήματος σας, χρειάζεται να ακολουθείτε και το εξής πρόγραμμα συντήρησης του συστήματος υγραεριοκίνησης:

Μετά από 1.500km:

> Έλεγχος της ρύθμισης των παραμέτρων βενζίνης και υγραερίου ( γίνεται μέσω σύνδεσης με laptop και διαρκεί maximum ½  ώρα)

 

Κάθε 15.000km ή ανά 12 μήνες:

> Έλεγχος ρυθμίσεων

> Έλεγχος μπουζί και φίλτρου αέρος

> Αντικατάσταση φίλτρου υγραερίου (υγρής φάσης)

> Αντικατάσταση φίλτρου υγραερίου (αέριας φάσης)

 

Κάθε 100.000km

> Τεχνικός έλεγχος ηλεκτροβαλβίδων (μπεκ υγραερίου)

> Τεχνικός έλεγχος Πνεύμονα