Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων

Η μόλυνση της ατμόσφαιρας από τα καυσαέρια κάνει τη ζωή μας, αλλά και τη ζωή των παιδιών μας αφόρητη. 
 
Η Bosch Car Service Ακονίδης , πρώτη για άλλη μια φορά, κάνει μία μεγάλη προσπάθεια για όσο το δυνατόν περισσότερο οξυγόνο και λιγότερη μόλυνση της ατμόσφαιρας, όχι με λόγια αλλά με πράξεις. 
 
Γι' αυτό το λόγο, είναι εξοπλισμένη με υπερσύγχρονους αναλυτές καυσαερίων Bosch , και εξουσιοδοτημένη για τη χορήγηση της κρατικής κάρτας καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.).
 
Ο τακτικός έλεγχος του κινητήρα βοηθά στη λιγότερη κατανάλωση βενζίνης και συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των καυσαερίων της ατμόσφαιρας.
 
Γι αυτό λοιπόν, για την οδική ασφάλεια και το περιβάλλον ας κάνουμε όλοι κάτι παραπάνω.