Εργασίες συντήρησης

Η εταιρία μας εγγυάται ότι οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου. Αυτό για σας σημαίνει οδική ασφάλεια , αξιόπιστη λειτουργία του αυτοκινήτου και φυσικά διατήρηση της αξίας.  
  
Τηρούμε ηλεκτρονικό αρχείο με όλα τα στοιχεία των αυτοκινήτων σας γι’ αυτό είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε για κάθε λεπτομέρεια.
 
Διαθέτουμε αρχείο τεχνικών προδιαγραφών ελέγχου από την Bosch ,για κάθε τύπο και μοντέλο αυτοκινήτου.

Στο ηλεκτρονικό μας αρχείο  διαθέτουμε όλες τις εργασίες των αυτοκινήτων σας πού έχουν εκτελεστεί από εμάς. 
 
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας ,όταν παραγγέλλετε ανταλλακτικά ή κάνετε συντήρηση ,είναι απαραίτητο να έχετε διαθέσιμο τον αριθμό πλαισίου ή πινακίδα  του αυτοκινήτου ,στην περίπτωση που έχετε μόνο την πινακίδα θα πρέπει να έχει προηγηθεί τουλάχιστον μια επίσκεψη ή επιθεώρηση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου.
  
Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του Ν.2472/97 τηρούμε τα προσωπικά σας  στοιχεία  στο αρχείο μας και έχετε πρόσβαση σε αυτά συμφωνά με το Νόμο εφόσων μας ζητηθεί μόνο από εσάς .
   
Ο υπεύθυνος τεχνικός σύμβουλος θα είναι ο άνθρωπος που θα σας ενημερώνει για το καθετί  στο αυτοκίνητό σας.
  
Υπάρχει πλήρες σύστημα μηχανογράφησης στην εταιρίας μας …
 
·         Ηλεκτρονική εντολή παραλαβής αυτοκινήτου .  
·         Θεωρημένη αποθήκη ηλεκτρονικά με σύστημα Barcode .
·         Καταγραφή εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή από κάθε τεχνίτη . 
·         Μηχανογραφημένη έκδοση παραστατικών εργασίας και ανταλλακτικών.