Ασφάλεια


Όλα τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούμε πληρούν τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και διαθέτουν πιστοποιητικά καταλληλότητας.

Τα συστήματα διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά :

  • Οι δεξαμενές υγραερίου έχουν πολύ ανθεκτικότερα τοιχώματα (κράμα σιδήρου – χάλυβα πάχους 3 χιλιοστών). Σε περίπτωση τρακαρίσματος αντέχουν σε τεράστιες δυνάμεις, χωρίς παραμόρφωση ή διαρροή. 
  • Η ροή του υγραερίου διακόπτεται αυτόματα από δύο ηλεκτρονικές βαλβίδες μόλις σταματήσει ο κινητήρας του οχήματος. 
  • Το στόμιο τροφοδοσίας συνδέεται στη δεξαμενή με αντεπίστροφη βαλβίδα και δεν επιτρέπει την διαφυγή υγραερίου. 
  • Βαλβίδα εκτόνωσης για αποφυγή έκρηξης σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αυξηθεί πολύ η εξωτερική θερμοκρασία. 
  • Βαλβίδες ασφαλείας που διακόπτουν την παροχή υγραερίου σε τυχόν διαρροή. 
  • Το κύκλωμα τροφοδοσίας υγραερίου στο όχημα είναι απόλυτα στεγανό και δεν περνάει μέσα από το χώρο των επιβατών.  

 Δείτε το σχετικό βίντεο