..Ασφάλιση - Ακονίδη


Το αυτοκίνητο που έχετε στην κατοχή σας το έχετε επιλέξει με αυστηρά κριτήρια για τις επιδόσεις του την ποιότητα και την ασφαλή συμπεριφορά του στο δρόμο. Αποτελεί για εσάς ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο το οποίο σας δημιουργεί ανάγκες για την προστασία του αλλά παράλληλα έχετε και ευθύνες οδηγώντας το.

Με την ειδίκευση που μας διακρίνει στο χώρο του αυτοκινήτου, έχουμε δημιουργήσει μια σειρά από ολοκληρωμένα προγράμματα και πρωτοποριακές υπηρεσίες, ώστε να καλύπτουμε απόλυτα τις ευθύνες και τις ανάγκες που έχετε:


  • Ασφάλιση του αυτοκινήτου με τα ποιο ανταγωνιστικά ασφάλιστρα της αγοράς.

  • Μοναδικά διαμορφωμένα πακέτα καλύψεων και Ειδικοί συνδυασμοί εκπτώσεων .

  • Πληθώρα επιλογής ασφαλιστικών καλύψεων για την αντιμετώπιση αναγκών . 

  • Υπηρεσία Φροντίδας ατυχήματος . 

  • Δωρεάν παροχή της Πράσινης κάρτας όχι μόνο για το ενιαίο Ευρωπαϊκό χώρο αλλά και για όλες τις χώρες που ισχύει το σύστημα των πράσινων καρτών . 

  • Ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο επικοινωνίας με πλήρη υποστήριξη και καθοδήγηση για τις περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων . 

  • Υπηρεσία Εξυπηρέτησης ζημιών η οποία αναλαμβάνει την διαχείριση της ζημιάς δια λογαριασμό σας . 

  • Συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρίες που ανήκουν στο Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού . 

  • 24ωρη Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια από βλάβη ή ατύχημα με το χαμηλότερο ασφάλιστρο της αγοράς ( από 4,33 € ανά μήνα) .

  • Αυτόματη εξόφληση του δανείου που έχετε για την απόκτηση του αυτοκινήτου σε περίπτωση ανικανότητας για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια .