Κινηθείτε με..

ΥΓΡΑΕΡΙΟ:

    50% οικονομία
 Απόλυτη ασφάλεια
 Σεβασμός στο
περιβάλλον

Υπολογίστε 
το κέρδος
σας !!! 

Αλλάξτε καύσιμο, 
όχι αυτοκίνητο !!!

 


Service LPG 

Οι κατασκευαστές των συστημάτων υγραερίου συνήθως συνιστούν ότι τα συστήματα LPG θα πρέπει να συντηρούνται κάθε 15.000 - 20.000 Χιλ./ 24 μήνες για την άριστη αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τους. Αυτό συνεπάγεται έναν γενικό έλεγχο και περιλαμβάνει αλλαγή του φίλτρου υγραερίου.

Η συντήρηση και επισκευή του συστήματος υγραερίου στο όχημά σας θα πρέπει να πραγματοποιείται από τον εγκαταστάτη, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί για την εγκατάσταση του συστήματος, και των σχετικών διαγνωστικών εργαλείων . 

Οι ανάγκες service και τακτικού ελέγχου ενός αυτοκινήτου που έχει διπλό σύστημα καυσίμου (βενζίνη και υγραέριο) είναι ακριβώς ίδιες με εκείνες όπως ενός αντίστοιχου συμβατικού - ως προς το καύσιμο - αυτοκινήτου (βενζινοκίνητου). 

Ο κάτοχος του αυτοκινήτου είναι πλήρως καλυμένος ως προς τις φθορές, ασφάλεια, παθητική & ενεργητική, φίλτρα, λάδια κλπ εφόσον τηρεί τις προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου.

Πρόσθετα κάθε 25.000 χλμ. γίνεται αλλαγή ενός φίλτρου και επίβλεψη της όλης εγκατάστασης.